Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Somerfina Festo

Somerfina renkontiĝo 2022

Kiel kutime, ankaŭ ĉi-jare ni festos nian somerfinan renkontiĝon en resotacio "Piazza Grande" en Tel-Avivo.
La dato ĉi-jare estos 26.8.19, kaj la horoj: 18:00 - 21:00.
Ĉiu pagos por si mem, kiel kutime, kaj ni ne devos pagi grupe (la estro konsentis ankaŭ al tio).
La detaloj pri la Restoracio:
Resoracio "Piazza Grande" Kvartalo Ŝarona , 5 Aluf Kalman Magen str.
Por rezervi lokojn ni bezonas sciigi al la estro de la Restoracio kiom da homoj partoprenos en nia renkontiĝo.
Do, bonvolu sciigi al Jehoŝua ĉu vi venos, ĉu vi ne venos, aŭ ĉu vi ne scias :)
Bonvolu sendi al ni respondojn pri via intenco ĝis 19.8.22.