Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

קורס למתחילים יפתח ב 4/2/2019

20 שעורי ערב להכרת השפה ותרגולה, פעם בשבוע.
הקורס הקרוב יתחיל ב-21/01/2019, בימי שני בשעות 19:50-21:20 במרכז ת”א (חניה חינם).
מרצה מנוסה בהוראת השפה, מטעם האגודה לאספרנטו בישראל.
כדאי להירשם כבר כעת להבטחת מקומכם!

לפרטים והרשמה – אמיר, 052-3605716, או במייל amir@esperanto.org.il