Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Landa Kunveno

  • Ĝenerale unu en junio kaj unu (Zamenfofa Festo) proksime al la 15a de decembro
  • Lasta Kunveno ( Zamenhofa vespero):

    Zamenhofa Festo en Tel-Avivo, kun malpli da ĉeestantoj ol kutime sed bona etoso, programo - riĉa kaj la regalo bongusta....

    Posted by Amri Wandel on  Friday, December 17, 2021