Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Somerfina Festo

Somerfina renkontiĝo 2019

Kiel kutime, ankaŭ ĉi-jare ni festos nian somerfinan renkontiĝon en Kafejo Alternativ en Tel-Avivo.
La dato ĉi-jare estos 26.8.19, kaj la horoj: 18:00 - 21:00.
Ĉiu pagos por si mem, kiel kutime, kaj ni ne devos pagi grupe (la estro konsentis ankaŭ al tio).
La detaloj pri la kafejo:
Kafejo Alter Nativ, Dubnov-str. 10, Tel-Avivo. Tel: 03-695-0567
Por rezervi lokojn ni bezonas sciigi al la estro de la kafejo kiom da homoj partoprenos en nia renkontiĝo.
Do, bonvolu sciigi al Miĥal aŭ Eldad (aŭ uzu la adreso sube) ĉu vi venos, ĉu vi ne venos, aŭ ĉu vi ne scias :)
Bonvolu sendi al ni respondojn pri via intenco ĝis 19.8.19.