Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

ELI bedaŭras kaj kondamnas la invadon de Rusio en Ukrainion

Laŭ sia heredo, kaj historie kaj kulture, Israelo estas forte ligita kaj al Ukrainio kaj al Rusio. Multaj Israelanoj, kiel novaj kaj malnovaj enmigrintoj, havas familianojn en ambaŭ landoj. Tial la tre bedaŭrinda milito en Ukrainio tuŝas kaj malfeliĉigas multajn el ni persone.
Aldone al daŭra provizo de humanitara helpo al Ukrainio, Israelo oficiale ludas specialan rolon de peranto, klopodanta ĉesigi la militon kiel eble plej rapide. Israelo jam akceptis 2500 ne-judajn rifuĝintojn de Ukrainio, krom judoj kiujn Israelo laŭ sia konstitucio akceptos senlime, eventuale dekmilojn.
En la Esperanto-asocio de Israelo, multaj aktivaj membroj estas ukraindevenaj aŭ rusdevenaj, tamen nuntempe kiel Israelanoj ili pace kaj frate kunagas en la asocio promociante Esperanton laŭ la spirito de esperantismo. Sekve interhoma frateco estas tre bone konata al ni en la praktiko.
Ni konstatas ke ju pli daŭras la milito des pli kruelaj estas la krimoj faritaj kontraŭ lokaj civilanoj. Tiel ankaŭ ni vokas al ĉesigo de la milito kiel eble plej rapide.
Ni bone konas la teruraĵojn de milito kaj la suferadon de civitano, ĉar bedaŭrinde la vivo en milito estas deproksime konata al ni laŭlonge de nia historio. La daŭra malfacila strebado por paco estas integra parto de nia nacia identenco ekde la komenco de nia sendependiĝo, kaj eĉ pli frue. Ĉiuj kiuj travivis militon ĝin kondamnas kaj strebas al paco. Agante en la spirito de la Esperanto ni vokas al paco tutmonde.
Ni scias ke estas grandega defio agi humane dum milito, sed en milito ĉiuj malvenkas kaj en paco ĉiuj venkas. Ni tre esperas ke la popoloj ja trovos vojojn kunvivi kaj kunlabori por paco kaj pli bona estonteco por ĉiuj.