Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Israela Kongreso de Esperanto

Konata internacia aranĝo en la historia urbo Akko. Dum la Kongreso ni ekskursos en kaj ĉirkaŭ
Akko: kruckavaliraj kaj otomanaj fortikaĵoj, la mirindaj Bahaaj ĝardenoj, la Granda Moskeo kp.
Riĉa kultura programo, koncerto kaj muzika akompano de Ĵomart kaj Nataŝa.

Kotizo: du noktoj en dulita ĉambro, maten- kaj vespermanĝoj, programo, ekskursoj - 150 eŭroj.
Postkongreso 6-11.5: Jerusalemo, la Morta Maro, Masada, Eilat, Petra, Wadi Rum - 650 eŭroj.
Antaŭkongresa ekskurso 2.5: sekvante Jezuon en Nazareto kaj la Lago de Galileo - 50 eŭroj.

La 19-a Israela Kongreso de Esperanto

Programo

Ĵaudo 3.5.2018
9-15 Antaŭkongresa ekskurso (Nazareto, Lago de Galileo, ĉiĉeronos Amri)
12:28 (preciza trajnhoro) - grupa karavano de Tel-Avivo Merkaz (Arlozorov)
14:30 - akceptejo malfermita, ekricevo de ĉambroj
16:00 - Eŭritmia Ateliero (Tali)
17:00 - Inaŭguro
17:15 - La nova n-ro de Israela E-isto (Amri)
17:30 - Ludoj (Mikaelo)
18:20 - Lingvaj Demandoj kaj Respondoj (Jehoŝua; ev-e antaŭprepari demandojn)
19:00 - Vespermanĝo en la gastejo
20:15 - 22:00 Vespera programo:
          Ĵomart kaj Nataŝa,
          Enrica,
          Amuzaj Dialogoj (Mikaelo)
Vendredo 4.5.2018
7:00-9:00 - matenmanĝo
9:00-15:00 - ekskurso al Haifa: La Bahaaj Ĝardenoj, japana muzeo Tikotin,
tagmanĝo en restoracio en Haifa.
ripozo
17:00 - Laborgrupo pri mem-konsciiĝo (Gila)
17:50 - Prelego " Tikiriki Tok el strobilo " (Luiza)
18:20 - Prelegon "Reklamado de Esperanto". (Mikaelo)
19:00 - Vespermanĝo en la gastelo
20:30-22:30 - Vespera programo:
          Eŭritmia danco de Tali,
          Koncerto de Ĵomart kaj Nataŝa,
          Kvizo (Mikaelo)
Sabato 5.4.2018
7:00-9:00 - matenmanĝo
9:00-14:00 - ekskurso en Malnova Akko: Kruckavaliroj, Otomanoj, Napoleono - a Kavaliraj Keloj, la Granda Moskeo, la Maraj fortikaĵoj, tagmanĝo en la Bazaro.
ripozo
16:00 - resuma diskuto
17:00 - fermo
Lingvaj Demandoj kaj Respondoj (Jehoŝua)
ĉ. la 18 buso al Tel-Avivo
20:50 Trajno al Tel-Avivo (kun Jehoŝua)

Kostoj

Eksterlanda Prezo : 150 Euroj

Por israelanoj
programo: 100 NIS surloke
tranokdato kostoj (cxambro kun duon-pensiono).

partoprenantoj 2 noktoj Ĵaudo vendredo
unu persono 798 IS 448 IS 459 IS
du personoj 1152 IS 644 IS 666 IS
tri personoj 1538 IS 856 IS 889 IS
aldona infano( 2-18) 308 IS 173 IS 181 IS

Israela Kongreso de Esperanto (antaŭe Komuna Israela Esperanto-Semajnfino) en la internacia Esperanto-gazetaro