Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

20 Israela Kongreso de Esperanto

La 20-a Israela Kongreso de Esperanto

Eilat 11-13.4. 2019

La Kunveno de MONA

(Komisiono pri Meza Oriento kaj Norda Afriko de UEA)

Akaba 13-15.4.2019

informilo