Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Israela Kongreso de Esperanto

la venonta kongreso okazos en Tiberiado. claku la bildon por pli detaloj


Lasta kongreso en Jafo:


Kongresejo (Supren)

Gastejo "Ruth Daniel" en Jafo

Programo (Supren)

 • Ĵaŭdo 07-04-22
 • 14.00 – 16:00
 • Alveno, registriĝo en la kongreso, ricevo de ĉambroj
 • 16:00 - 16:30
 • Inaŭguro, klarigoj
 • 16:30 - 17:30
 • Renkontiĝo kun la fama verkisto Dina Rubina(fizike) kaj kun Mikaelo Bronŝtejn(virtuale)
 • 17:30 - 19:00
 • Laborgrupo pri Eŭroritmio kun Tali Wandel
 • 19:00 - 20:00
 • Vespermanĝo
 • 20:15 - 20:30
 • Eŭritmia spektaklo: du ondoj (Tali kaj Miĥal), kantoj (Enrica kaj Inbar)
 • 20:30 - 21:30
 • Koncerto de Sergeo la Terura
 • 21:30 - 22:00
 • Koncerto de Saša Pilipović aŭ Georgo Handzlik
 • Vendredo 08-04-22
 • 7:30 - 9:00
 • Matenmanĝo
 • 9:00 - 15:00
 • Ekskurso tra historia Tel-Aviv: Neve-Cedek, la Malnova Trajnstacio, la Blanka Urbo
 • 16:00 - 17:00
 • AMO-85.ISAE: iam,nun kaj perspektive - Stefan MacGill(Virtuale)
 • 17:00 - 18:00
 • Prelego: La Holokaŭsto kaj Ties Bardoj - Mikaelo Bronŝtejn(vitruale)
 • 18:00 - 19:00
 • AMO-85.Prelego: Teleskopoj en la Spaco: de Hubble ĝis James Webb - Amri
 • 19:00 - 20:15
 • Vespermanĝo
 • 20:15 - 21:15
 • Koncerto de A.M.U. (Ukraina grupero + Mikaelo Lineckij)
 • 21:15 - 22:00
 • Kabaredo Verda Banano – Saša Pilipović kaj Georgo Handzlik
 • Sabato 09-04-22
 • 7:30 - 9:00
 • Matenmanĝo
 • 9:00 - 15:00
 • Pieda promeno tra la Malnova Jafo:Ramseso, Sankta Petro kaj Napoleono; fine (laŭvole, proprakoste) boat-ekskurso kaj tagmanĝo en restoracio
 • 16:00 - 16:45
 • AMO-85.Prelego: La rolo kaj historio de AIS kaj IKU(Interancia kongresa universitato) kaj AIS(Akademio Internacia de la Sciencoj) Amri Wandel
 • 16:45 - 17:30
 • Koncerto de Saša Pilipović – Ciganaj Kantoj
 • 17:30 - 18:00
 • Ferma kunveno
 • Dimanĉo 10-04-22
 • (por partoprenantoj de la Postkongresa Ekskurso)
 • 7:30 - 8:30
 • Matenmanĝo
 • 8:30 - Ekveturo al Jerusalemo

Kostoj (Supren)

Eksterlandanoj:

Israelanoj:

postkongreso ekskurso (Supren)

Aliĝo kaj pliaj detaloj: eli@esperanto.org.il

Israela Kongreso de Esperanto (antaŭe Komuna Israela Esperanto-Semajnfino) en la internacia Esperanto-gazetaro(Supren)