Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

Israela Kongreso de Esperanto


Ĉi foje nur por Israelanoj

 • Kongresejo
 • Programo
 • Kotizoj
 • Tel-Avivo invitas al la 21-a Israela Kongreso ! 21 jarojn post la 85-a UK

  Kongresejo (Supren)

  Gastejo Bnei Dan lokita plej centre en Tel Avivo.

  Programo (Supren)

  • Ĵaŭdo 07-10-21
  • 15.00 – registriĝo, enloĝiĝo, kuluara interbabilado.
  • 16.00 – Solena malfermo de la Kogreso. (Amri, Jehoŝua)
  • 17.00 - 17.45 Amri - Vizito al la Internacia E-muzeo en Vieno
  • 18.00 - 18.45 Mikaelo - Bona stilo
  • 19.00 – vespermanĝo
  • 20.00 – kultura programo:
  • 2 kantoj de Enrika, kantoj de Inbar hebrelingve,
  • Mikaelo – 4 demandoj
  • 20.30 – 21.00 – filmoj de jalta E-teatro “Improvizo”, filmitaj en JES en Zakopane 2009
  • Vendredo 08-10-21
  • 8.00 – matenmanĝo
  • 9.00 – ekskurso tra malnova Jafo (ĉiĉeronas Amri)
  • 13.00 – tagmanĝo en iu restoracio en Jafo (ev-e reveno en ekskursa boato)
  • 16.00 – 16.45 - Prelego:Ĉielaj gastoj: asteroidoj, kometoj kaj meteoroj -Amri
  • 17.00 – 17.45 - Prelego:La mondo de virtualaj am-rendevuoj - Nava Bilicki
  • 19.00 – vespermanĝo en apuda restoracio
  • 20.00 – 21.30 koncerto “Kanta ekskurso tra sovetia E-movado” (Mikaelo)
  • Sabato 09-10-21
  • 8.00 – matenmanĝo
  • 9.00 – ekskurso tra Jarkon-parko (ĉiĉeronas Amri)
  • 13.00 – tagmanĝo (en restoracio en la malnova haveno)
  • 16.00 – Ferma forumo (ĉiuj) kaj fotoj de la kongreso (Amri)
  • 17.00 - Fermo de la Kongreso
  • Poste – ev-e programo kun Jehoŝua por la restintoj ĝis la komenco de publika transportado

  Kostoj (Supren)


  Israela Kongreso de Esperanto (antaŭe Komuna Israela Esperanto-Semajnfino) en la internacia Esperanto-gazetaro(Supren)