Esperanto-Ligo en Israelo – האגודה לאספרנטו בישראל

23-a Israela Kongreso de Esperanto


13-15.4.2023 en Tiberiado, ĉe la bela Lago de Galileo, kun kleriga kaj arta programo kaj multaj ekskursoj dum kaj post la kongreso.
Ĉi jare la kongreso daŭros tri tagojn (kaj noktojn), kun plena programo ankaŭ sabatvespere. En la kongresa hotelo eblas resti ĝis dimanĉo matene. Por eksterlandanoj la tria nokto estas inkluzivita en la prezo de la postkongresa ekskurso. Por israelanoj ĝi kostas 150 NIS en dulita kaj 300 NIS en unulita ĉambro.

Kongresejo (Supren)

Hotelo Panorama, Tiberiado

Alvenebloj (Supren)

De Tel-Avivo plej oportune estas uzi la buslinion 836 kiu ekas apud stacidomo Savidor (ĉe Angulo de Namir kaj Arlozorov stratoj) ĉiun duonhoron (ekz. 12:37). Eblas grupe veturi ĵaŭde renkontiĝi en la bushaltejo je la 12:20. Daŭras ĉ. du horojn kaj kostas 16 NIS. La kongresejo – hotelo Panorama (Hagalil str. 56, proksime de hotelo Leonardo) troviĝas en piedira distance de la finstacio en tiberiado.

manĝoj (Supren)

La hotelo ne servas manĝojn sed estas kuirejo kaj manĝosalono. Estos provizaĵoj por mem prepari mantenmanĝon kaj sandviĉojn por tagmanĝo. La vespermanĝoj okazos proprakoste en du apudaj restoracioj: ĵaŭde kaj vendrede en Hermitage sabate en Greta .

Programo (Supren)

Kiel kutime: matene – ekskurso, posttagmeze – prelegoj, vespere – arta programo

 • Ĵaŭdo, 13/04/23
 • 14:00-16:00 – alveno, pago en la akceptejo kaj enĉambriĝo
 • 16:30-17:00 – inaŭguro, kaj informoj pri la kongreso
 • 17:00-18:00 – Eŭritmia laborgrupo(Tali)
 • 18:00-19:00 – Poezie kaj literature kun Mikaelo Bronŝtejn.
 • 19:00-20:00 – vespermanĝo(mempaga) en restoracio Hermitage
 • 20:15-22:30 – arta vespero
 •         Eŭritmia danco (Tali) Kanntoj (Enrica, Inbar)
 •         Puptetra Magia vojaĝo tra la mondo (Christof Frank)
 •         Bronŝtejna koncerto
 • Vendredo, 14/04/23
 • 7:00-8:30 – matenmanĝo
 • 9:00-14:00 – ekskurso al Nazareto
 • 16:00-17:00 – Fabelaj rakontoj de irlando prezentitaj en teatra manjero (Christof Frank)
 • 17:00-18:00 – prelego: La serĉo de ekstertera vivo: de eksterplanedoj ĝis NIFOJ (Amri)
 • 18:00-19:00 – prelego: Ukraino sub milita ombro (Eŭĥeno Kovtonjuk)
 • 19:00-20:00 – Festa vespermanĝo en restoracio Hermitage( persona menuo )
 • 20:00-23:00 – arta vespero
 •         Pupteatra spektaklo “Cirko Eta Mond” (Christof Frank)
 •         Ukraina Koncerto (Lineckij, Bronŝtejn, Nataŝa, Eŭheno)
 • Sabato, 15/04/23
 • 7:00-8:30 – matenmanĝo
 • 9:00-14:00 – ekskurso al Kapernaumo kaj aliaj lokoj
 • 16:00 – prelego: la 50-a jara jubileo de Bahaa E-ligo (Matha Otto)
 • 16:45 – Prelego "Osip Mandelŝtam kaj aliaj juddevenaj poetoj en la rusa kulturo" (Bronŝtejn)
 • 17:30 – ElefanTonoj - pupteatro pri elefantido kiu malkovras la mondon (Christof Frank)
 • 18:00 – Ferma forumo, resumaj fotoj, instrukcioj por la postkongresa ekskurso
 • 19:00-20:00 – vespermanĝo en apuda restoracio Greta (itala, persona menuo)
 • 20:15-22:00 – Arta vespero
 •         Ukrainaj kantoj (Lineckij, Bronŝtejn, Nataŝa, Eŭheno)
 •         Komuna koncerto (Bronŝtejn kaj Christof Frank)

Kotizoj (Supren)

Postkongresa Ekskurso (Supren)