Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

23-a Israela Kongreso de Esperanto


13-15.4.2023 en Tiberiado, ĉe la bela Lago de Galileo, kun kleriga kaj arta programo kaj multaj ekskursoj dum kaj post la kongreso.

Kongresejo (Supren)

Hotelo Panorama,Tiberiado

Programo (Supren)

Kiel kutime: matene - ekskurso, posttagmeze - prelegoj, vespere - arta programo

 • Ĵaŭdo,13/04/23
 • 14:00 16:00 - alveno, pago en la akceptejo kaj enĉambriĝo
 • 16:30 19:00 – inaŭguro, kleriga programo
 • 19:00 20:00 - mempaga vespermanĝo en apuda restoracio
 • 20:00 22:00 - arta vespero
 • Vendredo, 14/04/23
 • 7:00 8:30 - matenmanĝo
 • 9:00 14:00 – ekskurso al Nazareto
 • 16:00 19:00 - kleriga programo
 • 19:00 20:00 - mempaga vespermanĝo en apuda restoracio
 • 20:00 23:00 - arta vespero
 • Sabato, 15/04/23
 • 7:00 8:30 - matenmanĝo
 • 9:00 14:00 – ekskurso al Kapernaumo kaj aliaj lokoj
 • 16:00 18:00 - kleriga programo, fermo

Kotizoj (Supren)

Postkongresa Ekskurso (Supren)