Esperanto-Ligo en Israelo - האגודה לאספרנטו בישראל

23-a Israela Kongreso de Esperanto


13-15.4.2023 en Tiberiado, ĉe la bela Lago de Galileo, kun kleriga kaj arta programo kaj multaj ekskursoj dum kaj post la kongreso.

Kongresejo (Supren)

Hotelo Panorama Tiberiado

Programo (Supren)

Kiel kutime, matene ekskurso, posttagmeze prelegoj, vespere arta programo.

 • Ĵaŭdo 13-04-23
 • 14-16 alveno, alpago kaj enĉambriĝo
 • 16:30 -19 – inaŭguro, kleriga programo
 • 19-20 - mempaga vespermanĝo en apuda restoracio
 • 20-22 - arta vespero
 • Vendredo 14-04-23
 • 7-8:30 matenmanĝo
 • 9-14 – ekskurso al Nazareto
 • 16 -19 - kleriga programo
 • 19-20 - mempaga vespermanĝo en apuda restoracio
 • 20-23 - arta vespero
 • Sabato 15-04-23
 • 7-8:30 matenmanĝo
 • 9-14 – ekskurso al Kapernaŭmo ka.
 • 16 -18 - kleriga programo, fermo

Kotizoj (Supren)

postkongreso ekskurso (Supren)